logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 69


Llwybr Dolnenan - Caerffridd i Ffatri Tryfan

Llwybr Toed - Footpath. Llwybr yn arwain o'r lôn gyhoeddus ger Bryn Pistyll, Y Groeslon i gyfeiriad goleddol tuag at Bryn Goleu, ymlaen i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol ar draws caeau ac yn arwain at dtyddyn o'r enw Caerffridd. Croesi Afon Llifon dros pont troed, nes cyrraedd lôn gyhoeddus ger Ffatri Tryfan neu Llys Y Delyn fel y'i gelwir heddiw (wrth y ciosg yn Maes Tryfan).

Llwybr hynod o boblogaidd , yn cael ei dramwyo yn rheolaidd gan y trigolion.

Llwybr troed, rhif 69 ar y map

'Bryn Pistyll'

'Bryn Pistyll'

Giat fochyn ar y chwith...

Giat fochyn ar y chwith...

Yn arwain at 'Bryn Goleu'....

Yn arwain at 'Bryn Goleu'....

Cyrheiddir at dir agored....

Cyrheiddir at dir agored....

Adwy...

Adwy...

Giat fochyn ger Tyddyn Caerffridd....

Giat fochyn ger Tyddyn Caerffridd....

Pont yn croesi Afon Llifon...

Pont yn croesi Afon Llifon...

Nes cyrraedd Ffatri Tryfan.

Nes cyrraedd Ffatri Tryfan.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd