logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 68


Llwybr Llwyn Y Gwalch, Groeslon

Llwybr March - Bridleway Llwybr yn cychwyn o'r ffordd fawr Caernarfon-Groeslon wrth fynedfa Fferm Llwyngwalch. Dilyn lôn drol at iard y fferm ac mae'r lôn drol yn ymestyn am 200 llath heibio'r fferm, i gyfeiriad ddwyreiniol, yn arwain i lwybr troed, dros tir garw, nes cyrraedd lôn Garreg Fawr, Groeslon ger Minafon.

Llwybr hynod o boblogaidd lynyddoedd yn ôl yn arbennig i'r plwyfolion yn mynd i Gapel Brynrhos.

Llwybr March, rhif 68 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd