logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 66


Llwybr Garreg Fawr i Dolnenan, Y Groeslon

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o Garreg Fawr, Y Groeslon ac yn rhedeg i gyfeiriad y gogledd i Garreg Wen. Ymlaen i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol ar draws cae (eiddo John Swiss, ac hen gartref Peter Wmff) am 88.5 medr yn arwain at gwrych. Rhêd y llwybr yn ei flaen am 61 medr yn arwain i'r ffordd wrth 'Whitegate'

Bu i'r llwybr ei newid yn 1994 / Path diversion order 1994

Llwybr troed, rhif 66 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd