logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 65


Llwybr Cae Iago, Groeslon

Lon Drol - Cart Road Llwybr yn cychwyn o'r ffordd Carmel-Groeslon gyferbyn a Gladsstone Terrace , Groeslon i gyfeiriad gogledd ddwyreiniol . Llwybr mewn dau adran. Y cyntaf - yn lon drol i fynu am Cae Iago yna yn dychwelyd i lwybr troed yn ymylu a cae chwarae'r ysgol ac allan i'r lôn ger Y Garreg Fawr.

Llwybr hynod o boblogaidd gyda tigolion Y Groeslon.

Llwybr Drol , rhif 65 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd