logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 63


Llwybr Cae Cregin, Groeslon

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o'r hen lôn Groeslon-Penygroes ger Grugan GanolGroeslon i gyfeiriad y dwyrain ar draws caeau ac yn ymuno a lôn drol, sef Llwybr 62 yn Cae Cregin, Groeslon. Rhed y llwybr yn ei flaen nes cyrraedd Llain-ffynnon.

Llwybr poblogaidd gyda trigolion Y Groeslon.

Llwybr troed , rhif 63 ar y map

Giat wrth Llain-ffynnon yn arwain i'r gorllewin am yr hen lôn Groeslon-Penygroes

Giat wrth Llain-ffynnon yn arwain i'r gorllewin am yr hen lôn Groeslon-Penygroes

'Penrhos' sydd i'w weld yma..

'Penrhos' sydd i'w weld yma..

I gyfeiriad Llain-ffynnon...

I gyfeiriad Llain-ffynnon...

Yn ymuno hefo Llwybr 62 ..

Yn ymuno hefo Llwybr 62 ..

Croesi Llwybr 62...

Croesi Llwybr 62...

Yn ymylu a Tre Wen...

Yn ymylu a Tre Wen...

Nes cyrraedd Grugan Ganol.

Nes cyrraedd Grugan Ganol.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd