logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 61


Llwybr Gwelfor (Sea View) - Penrallt, Groeslon 

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o'r prif ffordd Carmel-Groeslon ger ffermdy Gwelfor (neu Sea View fel y'i gelwir ar rhai mapiau sydd tua 50 llath is-law a Cae Cyd) ac yn croesi caeau mewn cyfeririad de-ddwyreiniol nes cyrraedd giât mochyn ac wedyn camfa wrth Bryn Difyr sydd ar y lôn eilradd rhwng Penfforddelen ac Eglwys Sant Tomos, Groeslon. Nid oes arwydd wrth Gwelfor yn dynodi Llwybr yn anffodus.

Defnyddiwyd yn helaeth flynyddoedd yn ól fel llwybr i'r Eglwys.

Llwybr troed, rhif 61 ar y map

Giat ger 'Gwelfor' ar y lôn Carmel-Groeslon ger 'Cae-Cyd'

Giat ger 'Gwelfor' ar y lôn Carmel-Groeslon ger 'Cae-Cyd'. 'Sea View' oedd enw'r tyddyn flynyddoedd yn ôl.

Giat mochyn wrth Penrallt,

Giat mochyn wrth Penrallt, ger y lôn eilradd rhwng Penfforddelen a'r hen Eglwys Sant Tomos. Noder mai'r gwaith dwr ar ar y prif-ffordd Carmel-Groeslon sydd yn y cefndir.

Camfa wrth y lôn ger 'Bryn Difyr' a 'Penrallt'.

Camfa wrth y lôn ger 'Bryn Difyr' a 'Penrallt'.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd