logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 58A


Llwybr Cesarea i Chwareli Cilgwyn a Penyrorsedd i Nantlle

LLwybr Toroed - Footpath. Llwybr yn cychwyn gyferbyn a'r ciosg ffon wrth dalcen Bryn Teg yn Cesarea. Rhed i gyfeiriad y de ac yn ymylu a Llyn Cop. Daw'r llwybr i ben wedi ymuno a Llwybr 57A sydd yn dilyn ymlaen i Chwareli Penyrorsedd ac ymlaen i Nantlle.

Llwybr a arferid ei ddefnyddio yn helaeth gan Chwarelwyr ardal Cesarea a Carmel.Y chwarelwyr fyddai'n cynnal y llwybr.

Llwybr Troed , rhif 58A ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd