logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 49


Llwybr Nantlle - Cesaerea

Llwybr Marchog - Bridleway yn cychwyn o Nantlle (Llwybr 121 Plwyf Llanllyfni). Cychwyn o Pont Baladeulyn tua 20 llath gyferbyn a'r Capel i gyfeiriad y dwyrain ac heibio Pen Y Garth ac ymlaen am chwareli Penyrorsedd. Ymlaen i gyfeiriad gogledd-orllewinol ac i fynu am hen Chwarel Y Fron. Daw'r pen y daith wrth y ffordd sydd yn 'dead end' is law Meillionydd.

Llwybr March - Bridleway, rhif 49 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd