logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 46


Llwybr Pont Y Reil i Chwarel Alexandra

Llwybr troed yn cychwyn wrth Pont Y Reil ar lôn Y Fron-Rhosgadfan, trwy tir comin garw i fyny ac heibio Tan-Y-Foel Fawr a Tan-Y-Foel Bach tuag at Chwareli Alexandra a Moel Tryfan.

Arferid ei ddefnyddio yn helaeth gan chwarelwyr a fyddai'n gweithio yn Chwareli Alexandra a Moel Tryfan. Defnyddir heddiw gan fugeiliaid sydd yn cadw defaid ar y mynydd. Mae'r llwybr hefyd yn gwasanaethu 3 tyddyn.

Llwybr troed, rhif 46 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd