logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 41


Llwybr Glynmeibion Mawr

Llwybr troed yn cychwyn gyferbyn a Wenallt, Carmel, yn ymylu a Gardd y Coleg, heibio cefn yr Hen Bost ac i cae chwarae yr ysgol, ymlaen tuag at giât tua 130 medr i'r dê o Glynmeibion Uchaf Rhêd i gyfeiriad orllewinol, heibio wal garreg ac ymlaen i gyfeiriad ogleddol at giat 50 medr o Glynmeibion Uchaf. Rhêd y llwybr wrth ymylu a wal garreg nes cyrraedd giat ar y lôn uwchlaw Garej Robin Alun

Llwybr werdd a defnyddiwyd yn helaeth flynyddodd yn ôl.

Newidwyd cyfeiriad y llwybr yn 1994 / Path diversion order 1994

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd