logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 36


Llwybr Uwch Llifon

Llwybr troed yn cychwyn wrth dir comin ger Stesion Bryngwyn, ar draws tir garw a trwy caeau, heibio Uwch Llifon nes cyrraedd lôn Pisgah wrth Fferm Hafoty Wen ar gorsaf drydan.

Mae'r llwybr yn fforchio i gyfeiriad ddwyreiniol yn ymylu a ffrŵd bychan nes cyrraedd lôn Carmel-Bryn ger Bod Eilian a Blaen Fferam.

Arferid ei ddefnyddio fel 'short cut' gan triglion Bryngwyn a Bryn i Carmel.

Llwybr Troed, rhif 36 ar y map

Wrth Clwt Foty, Hafoty Wen i'r chwith. Arferai Stesion Bryngwyn wrth 'Gerallt' sydd yn y llun

Wrth Clwt Foty, Hafoty Wen i'r chwith. Arferai Stesion Bryngwyn wrth 'Gerallt' sydd yn y llun

Giat fochyn yn arwain i Uwch Llifon i'r chwith neu i Blaen Fferam yn syth ymlaen..

Giat fochyn yn arwain i Uwch Llifon i'r chwith neu i Blaen Fferam yn syth ymlaen..

Mae'r llwybr yn diflannu mae'n debyg oherwydd diffyg tramwyo. Giat fochyn yn arwain at Afon Llifon..

Mae'r llwybr yn diflannu mae'n debyg oherwydd diffyg tramwyo. Giat fochyn yn arwain at Afon Llifon..

'Ynys Y Weirglodd' i'r chwith...

'Ynys Y Weirglodd' i'r chwith...

Giat fochyn wrth Ynys Y Weirglodd..

Giat fochyn wrth Ynys Y Weirglodd..

'Tyddyn Isaf' yn y canol. Stesion Bryngwyn ar safle 'Gerallt' sydd i'r chwith i'r llun.

'Tyddyn Isaf' yn y canol. Stesion Bryngwyn ar safle 'Gerallt' sydd i'r chwith i'r llun.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd