logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 18


Llwybr Ty'n Lôn- Collfryn - (Llwybr Tŷ Gwyn)

Llwybr arall yn y gymuned sydd wedi cau. Gofynnir i Gyngor Gwynedd gadarnhau statws y llwybr. Mae wedi ei gofrestru'n lwybr cyhoedduas ar y 'map terfynnol'.

Cychwyn tua 40 medr i gyfeiriad deheuol o Gapel Ty'n Lôn ac yn rhedeg i gyfeiriad orllewinol ger talcen Aneddle i Ty'n Lôn Bach. Mae'r llwybr yn rhedeg i gyfeiriad de-orllewinol am oddeutu 14 medr yna gogledd-orllewinol am 15 medr ac yn olaf i'r gogledd-ddwyreiniol am 14 medr cyn ymuno a llwybr 17 ar yr ochr orllewin i Collfryn.

Bi i'r llwybr yma ei newid yn 1993 - Path Diversion Order 1993

Arferid ei ddefnyddio yn helaeth yn y blynyddoedd a fu.

Llwybr 18 ar y map

Cychwyn ger Capel Tyn Lôn...

Cychwyn ger Capel Tyn Lôn...

Giat yn arwain i gardd 'Aneddle'. Nid oes modd dod o hyd i'r llwybr wedi cyrradd gardd 'Aneddle'

Giat yn arwain i gardd 'Aneddle'. Nid oes modd dod o hyd i'r llwybr wedi cyrradd gardd 'Aneddle'

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd