logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 12


Llwybr Cae Llywarch

Llwybr Troed / Footpath Cychwyn wrth Penrallt Cottages ar y ffordd rhwng Groeslon a Llandwrog i gyfeiriad gogleddol trwy ddwy giat a dros ddau gamfa (newydd) tuag at Fferm Cae Llywarch Mawr, yna dilyn lôn fferm nes cyrraedd ffordd fawr Caernarfon-Pwllheli gyferbyn a'r cyffordd i Ty'n Lôn.

Arferai'r llwybr redeg am 200 llath o Fferm Cae Llywarch Mawr ac ymlaen at berthlys (copse) bychan ar ffordd fawr Caernarfon-Pwllheli. Arferai fod camfa yma a pont troed bychan ym mhen pella y perthlys. Yn anffodus nid oes modd dod ar draws y rhan yma o'r llwybr ac rhaid felly dilyn y trac lawr i'r prif-ffordd. Wrth groesi'r ffordd fawr mae'r llwybr yn croesi cae nes cyrraedd Mount Hazel, Ty'n Lôn.

Gwair yw arwyneb mwayfrif o'r llwybr. Arferid ei ddefnyddio yn helaeth gan y cyhoedd.

Mae'r cyhoedd wedi mwynhau cerdded y llwybr hwn ers blynyddoedd maith . Defnyddiwyd y llwybr gan chwarelwyr o Bethesda Bach a Ty'n Lôn.

Llwybr rhif 12 ar y map

Cychwyn ger Penrallt Cottages, Groeslon

Cychwyn ger Penrallt Cottages, Groeslon

Cyrhaeiddir at y giatiau...

Cyrhaeiddir at y giatiau...

Trwy'r ail giat nes cyrraedd...

Trwy'r ail giat nes cyrraedd...

Penrallt Cottages sydd yn y cefn...

Penrallt Cottages sydd yn y cefn...

Camfa arall,Cae Llywarcg Mawr sydd i'r dde...

Camfa arall,Cae Llywarcg Mawr sydd i'r dde...

Cyrheiddir at y giat yma weth y beudy...

Cyrheiddir at y giat yma weth y beudy...

Ty Fferm Cae Llywarch Mawr

Ty Fferm Cae Llywarch Mawr

Ty'n Lon i'r golwg...

Ty'n Lon i'r golwg...

Y llwybr yn cyrraedd prif-ffordd Caernarfon-Pwllheli. Noder fod y llwybr gwreiddiol yn cyrraedd y lôn tua 100 llath i'r chwith ac yn croesi'r ffordd i Ty'n Lôn.

Y llwybr yn cyrraedd prif-ffordd Caernarfon-Pwllheli. Noder fod y llwybr gwreiddiol yn cyrraedd y lôn tua 100 llath i'r chwith ac yn croesi'r ffordd i Ty'n Lôn.

Camfa yn Ty'n Lôn yn arwain i'r ffordd fawr.

Camfa yn Ty'n Lôn yn arwain i'r ffordd fawr.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd