logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 11


Llwybr Glyn Iwrch

Yn anffodus , nid yw'r llwybr hwn ar agor. Bydd angen gofyn i Gyngor Gwynedd am union staws y llwybr gan ei fod ar y 'map terfynnol' ac wedi ei gofrestu'n lwybr cyhoeddus.

Cychwyn wrth gamfa ar y ffordd fawr Caernarfon-Pwllheli trwy coetir ac allan ar y ffordd gyhoeddus ger Fferm Bwlan.

Ni wneir fawr o ddefnydd o'r llwybr bellach, ond defnyddiwyd yn helaeth yn y blynyddoedd a fu.

Llwybr 11 ar y map

Dangosir o'r map mai gyferbyn a mynedfa Fferm Bwlan y cychwynir y llwybr..

Dangosir o'r map mai gyferbyn a mynedfa Fferm Bwlan y cychwynir y llwybr..

Gweler fod mynedfa yma yn y clawdd ond mae wedi ei guddio gan ordyfiant

Gweler fod mynedfa yma yn y clawdd ond mae wedi ei guddio gan ordyfiant

Yn anffodus mae ffens yn rhwysto rhediad y llwybr..

Yn anffodus mae ffens yn rhwysto rhediad y llwybr..

Capel Bwlan yn y cefndir... Capel Bwlan yn y cefndir...
Yn arwain at Coed Glyn Iwrch... Yn arwain at Coed Glyn Iwrch...
Nes cyrraedd ffens arall... Nes cyrraedd ffens arall...mae'r llwybryn arwain at gamfa ar y lôn fawr Pwllheli-Caernarfon

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd