logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwyb 14


Llwybr Plas Mawr 

Cychwyn tua 150 llath heibio Glynllifon Terrace, Groeslon ar yr ochr dde i ffordd Groeslon-Llandwrog. Tros 'cattle grid' , ac i lon drol ger Fferm Plas Mawr.Cyrhaeiidir at dau pont troed bychain, un dros yr Afon Llifon ar llall dros cwrt ger Hen Felin Llwyngwalach.

Rhêd y llwybr yn ei flaen trwy tyddyn Llwyn Y Piod. Yna mae'r llwybr yn fforchio i ddau gyfeiriad , tua 50 llath heibio fan hyn, un i gyfeiriad gogledd-dwyreinoiol ar drwas caeau, a tros 3 camfa ac ymlaen i ffordd Llwyngwalch tua 70 llath orllewinol ger Hen Felin Llwyngwalch. Yr ail i gyfeiriad orllewinol am tua 180 llath trwy giat fferm, troiad sharp i'r dde ac heibio tir garw nes cyrraedd Lon Llwyngwalch ger giat haearn.

Defnyddir y llwybr yn helath gan trigolion lleol.

Lôn Drol , rhif 14 ar y map

Cychwyn o'r lôn Glynllifon

Cychwyn o'r lôn Glynllifon.Plas Mawr sydd i'w weld yma. Pwy sy'n cofio cae pel-droed yma?

Plas Mawr...

Plas Mawr...

Pont yn croesi'r Afon Llifon

Pont yn croesi'r Afon Llifon..y llwybr yn rhedeg hyd talcen y ty

Nant Y Mynydd Groyw Loyw..Afon Llifon yn rhedeg o Carmel (Nant yr Hafod)

Nant Y Mynydd Groyw Loyw..Afon Llifon yn rhedeg o Carmel (Nant yr Hafod)

Y Llwybr yn arwain at giat , ac yn fforchio i ddau gyfeiriad yma...

Y Llwybr yn arwain at giat , ac yn fforchio i ddau gyfeiriad yma...

Y cyntaf hebio stablau Llwynpiod nes cyrraedd y giat yma..rhaid troi i'r dde...

Y cyntaf hebio stablau Llwynpiod nes cyrraedd y giat yma..rhaid troi i'r dde...

Giat arall yn arwain i lôn Groeslon-Bethesda Bach ger y giat galfanedig...

Giat arall yn arwain i lôn Groeslon-Bethesda Bach ger y giat galfanedig...

Cerdded oddeutu 50 llath am y yr hen Felin nes cyrraedd camfa sydd i'r dde ac sydd yn arwain yn ôl i Llwynpiod

Cerdded oddeutu 50 llath am y yr hen Felin nes cyrraedd camfa sydd i'r dde ac sydd yn arwain yn ôl i Llwynpiod

Y gamfa yn arwain at Llwynpiod..i..

Y gamfa yn arwain at Llwynpiod..i..

Ysdol yn arwain i'r gamfa

Ysdol yn arwain i'r gamfa..(y llun yma i gyfeiriad y gogledd sef i lôn Bethesda Bach-Groeslon)

Camfa yn arwain yn ôl i Lwynpiod.

Camfa yn arwain yn ôl i Lwynpiod.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd