logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

serving the villages of Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog and Dinas Dinlle
The Council's Administration and Finance Manager - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Working Groups


Gweithgor Ymgysylltu 2019-20

Cofnodion Ymgysylltu 12 Mawrth 2020 (translation coming soon...)

Cofnodion Ymgysylltu 16 Ionawr 2020 (translation coming soon...)

Cofnodion Ymgysylltu 7 Tachwedd 2019 (translation coming soon...)

Cofnodion Ymgysylltu 25 Medi 2019 (translation coming soon...)

Cofnodion Ymgysylltu 11 Medi 2019 (translation coming soon...)

Gweithgor Ymgysylltu 2018-19

Panel Ymgysylltu 26 Medi 2018 (translation coming soon...)

Panel Ymgysylltu 4 Gorffennaf 2018 (translation coming soon...)

Panel Ymgysylltu 12 Mehefin 2018 (translation coming soon...)

 

© 2020 Llandwrog Community Council | Website by Delwedd

Privacy Notice