logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

VACANCY - Clerk / Admin Officer to the Council


SWYDD WAG

CLERC A SWYDDOG GWEINYDDOL

Rhan amser, 51.5 awr y mis ar gyfartaledd, graddfa cyflog LC2 (18-22), (£25,419-£27,514 pro rata)

 

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd â’r cymwysterau neu’r profiad perthnasol a’r ymrwymiad i gyflawni cyfrifoldebau amrywiol y swydd uchod. Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Mae pecyn gwybodaeth a manylion ychwanegol ar gael gan David Roberts, 01286 881920 neu rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Dylid dychwelyd  y ceisiadau erbyn Hydref 10fed, 2022.

Mae’r Cyngor yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob adran o’r gymuned.

This is an advertisementfor a Clerk/Administrative Officer for Cyngor Cymuned Llandwrog where the ability to communicate verbally and in written form in Welsh is essential.

 

 

Newyddion

© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd